+373 (22) 288 622+373 68 311 330

Medics

Medics (6)

Vineri, 19 Aprilie 2019 00:00

Vizitiv Maria

Scris de
Miercuri, 04 Aprilie 2018 00:00

Moșneaga-Zoltur Ala

Scris de

Moșneaga-Zoltur Ala
Medic reumatolog cu competență în ultrasonografie musculosheletară și osteodensimetrie

Studii:

 • 1983-1989 -absolvirea Institutului de Medicină din Chişinău
 • 1989-1990 internatura pe specialitatea «USG diagnostic a organelor interne»
 • 1995-1998 studiile postuniversitare în doctorantură la Catedra Medicină Internă №1 a USMF «Nicolae Testemiţanu» la specialitatea reumatologie.
 • La 27 iunie 2000 a fost sustinuta teza la tema: «Particularităţi clinico-imunologice si eficacitatea tratamentului cu sulfasalazină pacientilor cu spondilita anchilozanta», obţinând titlul de doctor în ştiinţe medicale.
 • Dispun de 65 publicaţii ştiinţifice, 2 inovaţii.

Experienta profesionala:

 • 1990- 1995 am activat în Centrul Republican de Diagnostic Medical în calitate de medicin sectia USG-abdominal.
 • 1998 - 2005 asistent universitar la Catedra Medicină Internă nr.1 a USMF «Nicolae Testemiţanu»,
 • 2005 conferenţiar universitar la aceiaşi catedră.
 • 2008-2010 -prin cumul in Centrul Medical „Excellence”, efectuând consultaţii în calitate de medic reumatolog, USG musculoscheletara.
 • martie 2010 Centrul Medical „Excellence” ca lucrator de baza – medic reumatolog cu competenta in USG musculoscheletar si in Osteodensitometrie.

Formarea continue:

 • 2005 perfectionare tematica- USG musculosceletal (curs de baza)-Institutul reumatologie Academiei de stiinta medicale or Moscova
 • 2006 perfectionare tematica- Metode contemporane de diagnostic si tratament a bolilor reumatice -Institutul reumatologie Academiei de stiinta medicale or Moscova
 • 2008 perfectionare tematica- Osteoporoza si osteodemsitometria radiologica, Centrul stiintifico-practic a radiologiei medicale si catedra diagnostic radiologic.
 • 2011 perfectionare tematica -Tecnologii inovationale de diagnostic si tratament a bolilor reumatice -Institutul reumatologie Academiei de stiinta medicale or. Moscova
 • 2012 master curs „Perspective integrate in managementul durerii: pacient, tratament, sustinere” Vilnius
 • 2015.master curs ”Terapii intraarticulare cu acid hialuronic: ” Dubai
 • 2017.master curs ”Dezvoltarea managementului in osteoartroza ” Rodos


Partriciparea la congrese si conferinta:

 • 2008 Anual European Congress of Rheumatology „EULAR 2012” Roma
 • 2012 Anual European Congress of Rheumatology „EULAR 2012” Berlin
 • 2013 Anual European Congress of Rheumatology „EULAR 2012” MadridMEDIC
Miercuri, 04 Aprilie 2018 00:00

Izbaş Eduard

Scris de

Izbaș Eduard
Medic-Imagist,
cu competență în ultrasonografie


Studii:

 • 1995-2001: Universitatea de Medicina si Farmacie ’’Gr.T.Popa'', Iasi, Romania. Facultatea medicina generala, cu titlul de medic-doctor.
 • 2001-2004: Universitatea de Medicina și Farmacie ʺ Nicolae Testemițanuʺ, Chișinău, Republica Moldova. Rezidentiat: ''Radiologie si Imagistica Medicala'', specialitatea medic-imagist.

Experiență profesională:

 • 2001-2004: Medic-rezident in secția Radiologie, IMSP Spitalul Clinic Republican, IMSP Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova.
 • 2005-2012: Medic-imagist, Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF ''Nicolae Testemitanu'''.
 • 2011-2014: Cercetator stiintific, Laboratorul de Genetica Umana, in cadrul USMF ''Nicolae Testemitanu''.
 • 2008-prezent: Medic-imagist, Șef Departament Ultrasonografie, in cadrul Centrului Medical ''Excellence''.

Formare continuă:

 • 2006: Curs de Instruire Practica in cadrul Departamentului de Imagistica, Wolfsburg, Germania.
 • 2006: Curs de Instruire Practica in cadrul Spitalului ''Casa di Cura Columbus'' Milano, Italia.
 • 2009: The Fetal Medicine Foundation. Certificat of Competence in Ultrasound Examination at 11-14 Weeks – by Kypros Nicolaides.
 • 2009: Participare la Seminarul International ''Screeningul prenatal al patologiilor congenitale si ereditare''. Chisinau, Moldova.
 • 2010: A 13-a Conferinta Nationala a Societatii Romane de Ultrasonografie in Medicina si Biologie. Sibiu, Romania.
 • 2010: Curs intensiv cu aplicatii practice ''Introducere in Ecografia cu Contrast''. Chisinau, Moldova.
 • 2010: Curs EUROSON School '' Musculoskeletal Ultrasonography'' Sibiu, Romania.
 • 2011: Visus Course '' Aplicatii 3D/4D in obstetrica si ginecologie. Chisinau, Moldova.
 • 2011: Participare la a XIII-a Conferinta Anuala a medicilor imagisti din R.Moldova cu tematica '' Aspecte moderne ale imagisticii medicale in gastro-enterologie''. Chisinau, Moldova.
 • 2012: Participare la a XV-a Conferinta Nationala a Societatii Romane de Utrasonografie in Medicina si Biologie. Cluj-Napoca, Romania.
 • 2012: Participare la al III-lea Congres al Medicilor Imagisti din R. Moldova cu tema: '' Actualitati in Imgistica Medicala''. Chisinau, Moldova.
 • 2012: Participare la Conferinta stiintifico-practica: ''Interventii endovasculare multidisciplinare'' Kiev, Ucraina.
 • 2012: Curs '' Ultrasonografia vasculara Doppler''. Kiev, Ucraina.
 • 2013: Participare la a XVI-a Conferinta Conferinta Nationala a Societatii Romane de Utrasonografie in Medicina si Biologie. Oradea, Romania.
 • 2013: Participare la Conferinta Stiintifico-Practica '' Managementul chirurgiei miniinvazive in oncologie''. Chisinau, Moldova.
 • 2013: Curs European de tip endorsed:'' Actualitati in Ultrasonografie: ecografia cu substanta de contrast, elastografie, ecoendoscopie''. Oradea, Romania.
 • 2013: Participare la Zilele Universitatii si Conferinta Stiintifica Anuala a cadrelor stiintifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidentilor si studentilor''. Chisinau, Moldova.
 • 2014: Participare la a XVII-a Conferinta Nationala a Societatii Romane de Utrasonografie in Medicina si Biologie. Timisoara, Romania.
 • 2014: Scoala de Radiologie si Imagistica Medicala '' Implementarea Noilor Tehnologii in Radiologia si Imagistica Medicala''. Chisinau, Moldova.
 • 2015: Participare la Conferinta stiintifico-practica '' Metode Noi de Diagnostic cu Ultrasunete in Medicina'' Chisinau, Moldova.
 • 2016: Participare la Conferinta Nationala de Imagistica a Sanului, Editia a VII-a, Sibiu, Romania.
 • 2016: Participare la Primul Workshop a Centrului de Formare in Ultrasonografie, Chisinau, Moldova.
 • 2016: Curs de perfectionare '' Ecografia in ginecologie''. Chisinau, Moldova.
 • 2016: Curs de perfectionare '' Ecografia in obstetrica''. Chisinau, Moldova.
 • 2017: Participare la al II-lea Workshop al WFUMB Centrului de Educatie in Ultrasonografie, Chisinau, Moldova.
 • 2017: Participare Workshop „Metode și aplicații clinice avansate utilizate în ultrasonografie pe dispozitivele I-Series”, Chișinău, Republica Moldova.
Joi, 15 Martie 2018 00:00

Vangheli Liudmila

Scris de

Vangheli Liudmila
Medic Imagist 


Studii:

 • 1987 – 1990 Internatura specialitatea Ultrasonografie abdominală
 • 1987 – absolvit cu mențiune Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie”Nicolae Testemițanu” Chișinău Republica Moldova specialitatea pediatrie


Experiența profesională:

 • 2012-2018 Medic-ecografist, Centrul medical Excellence, Chișinău, Republica Moldova
 • 1990-2018 Medic-ecografist, ISMP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală


Formare continua:

 • 2018 curs perfecționare Ultrasonografia glandei tiroide si glandei mamare
 • 2017 Certificat de participare la al ll-leaWorkshop al WFUMB Centului de educație în ultrasonografie Chișinău “Ultrasonografia glandei tiroide și glandei mamare”.
 • 2017 Curs perfectionare Examenul ecografic în afecțiuni ale ficatului. Dopplerografia sistemului venos portal vaselor cavității abdominale.
 • 2016 Certificat de participare la primul Workshop al Centrului de formare în Ultrasonografie Chișinău
 • 2016 Certificat de participare la Conferința organizată de Berlin Chemie/Menarini Tema Actualitati ultrasonografice în practica medicului de familie
 • 2015 Certificat de participare la conferința stiințifico practică cu genericul” Metode noi de diagnostic cu ultrasunete în medicina”, Chișinău
 • 2014 Certificat de absolvire a cursului de formare continua” Scoala de vara- Actualitați si progrese în ultrasonografie” Constanța România
 • 2013 Curs perfecționare” Dopplerografia organelor cavitatii abdominale”.
 • 2013 Certificat de participare la cursul de perfecționare postuniversitară a pregatirii profesionale “Evaluarea neinvazivă a hepatopatiilor difuze prin tehnici elastografice “Fibroscan, Tehnica ARFI, Elastografia color/ Cluj- Napoca România
 • 2013 Certificat de participare la cursul ”Actualitați moderne în ultrasonografie”
 • 2012 Certificat de participare la congresul III al medicilor imagiști din Republica Moldova cu tema “Actualități în imagistica medicală”, Chișinău
 • 2012 Curs perfecționare” Actualitați în ecografia urogenitală”
 • 2011 Certificate for successful competition of the education program” Visus” Course” Aplicații 3D/4Dîn ginecologie si obstetrică” ,Chișinău
 • 2010 Certificat de participare la Cursul intensiv cu Aplicații Practice” Introducere în ecografia cu contrast”,Chișinău
 • 2010 Certificat de participare la a “13-a Conferință Națională a Societații Române de Ultrasonografie în Medicină si Biologie 2010”, Sibiu România
 • 2010 Cursul Euroson Sckool ”Musculoskeletal Ultrasonography”, Sibiu România
 • 2005 Euroson spring course ”Ultrasonography of digestive toumors”, Cluj- Napoca, România.
Joi, 15 Martie 2018 00:00

Curajos Lucia

Scris de

Studii:

 • 1984 - specializare ,,Rentghenologie”-5luni, Universitatea de Stat de medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemitanu”, or Chișinău, RM
 • 1974 - 1975: Studii postuniversitare prin internatură in Chirurgia Pediatrică, Spitalul Clinic Republican pentru copii, or. Chișinău, Republica Moldova.
 • 1968 - 1974: Facultatea de Pediatrie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM

 

Experienta profesionala:

 • 2008 - 2018: medic imagist, Centrul Medical ,,Excelence”, or Chișinău, RM
 • 2007 - 2017: medic imagist la IMSP Centrul Național Știițifico-Practic în Medicina de Urgentă , or.Chișinău, RM
 • 2006 - 2007: medic radiolog la Centrul Medical Magnific,or. Chișinău, RM
 • 1986 - 2006: medic radiolog Institutul de Cercetări Știintifice în Domeniul Mamei și Copilului, or. Chișinău RM
 • 1984 - 1986: medic- radiolog, Spitalul Clinic Republican pentru copii, or. Chișinău,RM
 • 1975 - 1984: medic chirurg-pediatru, Spitalul Clinic Rpublican pentru copii, or. Chișinău, RM.
 • 1974 - 1975- medic chirurg- intern, Spitalul Clinic Republican pentru Copii, specializare în Chirurgia Pediatrică, or. Chișinău, RM

 

Formare continuă:

 • 2017: Certificat de participare la al 53 Congres Annual aL Societății Europene în Radiologie Pediatrică, Davos, Elveția.
 • 2017: Certificat de participare aL 39 Cursuri Postuniversitare ale Societății Europene în Radiologia Pediatrică, Davos, Elveția.
 • 2015- Certificat de participare la Conferința științifico-practică cu genericul:,,Metode noi de diagnostic cu ultrasunete in medicina,”Chișinău, RM
 • 2015: Certificat de participare la Seminarul Republican cu genericul ,,Performanțe in cardiologia contemporană”, Chișinău RM
 • 2014: Certificat de participare la Școala de Radiologie și Imagistică Medicală ,,Implimentarea noilor tehnologii în Radiologia și imagistică mediacală”, Chișinău, RM
 • 2014: Cursuri de perfectionare ,,Diagnosticul imagistic prin CT al abdomenului acut”, Universitatea de Stat de medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”.
 • 2009: Cursuri de formare ,, Probleme actuale în diagnosticul patologiei sistemului osteoarticular”, ” Universitatea de Stat de medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM
 • 2009: Certificat de formare la loc de lucru în secția Medicină Nucleară și Imagistică prin rezonanță Magnetică în cadrul Spitalului Republican, or Chișinău RM
 • 2009: Certificat de formare ,,CT și MRI în Radiologie”, Academia Națională Medicală în Studii Postuniversitare”, or. Kiev, Ucraina.
 • 2008: Certificat de formare ,, Radiologia în depistarea afecțiunilor osteoarticulare”, Universitatea de Stat de medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM
 • 2007: Certificat de participare la lucrarile seminarului cu tematica: ,,Tehnologii digitale în imagistica medicală”, Chișinău RM
 • 2007: Certificat de participare la Congresul 2 al medicilor imagisti din Republica Moldov0a cu tema ,,Actualitati în imagistica mediacală”, Chisinau RM.
 • 2005: Cursuri de formare ,,Metode imagistice în diagnosticul afectiunilor la copii”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM
 • 2005: Cursuri de formare ,,Probleme actuale în diagnosticul maladiilor uronefrologice”, Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie ,,Nicolae Testemitanu”, Chisinau, RM
 • 2004: Certificat de formare ,, Tehnologiile diagnostice în sfera Nefrologiei Pediatrice”, Centrul medical Arabkir, Armenia, sub eghida Fondatiei Național- Științifice Elvetiene.
 • 2003: Certificat de formare ,, Tehnologii diagnostice în patologiile renale la copii”, sponsorizată de Fondatia National- Științifică Elvețiană, Spitalul de Copii, Zurich,, Elveția.
 • 2002: Certificat de formare ,,Radiodiagnosticul maladiilor endocrine, ochilor și orbitelor” Universitatea de Stat de medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM
 • 2000: Certificat de formare ,,Tomografia Computerizata”, Academia Medicala Ruseasca de Studii Postuniversitare, Moscova, Rusia.
 • 1999: Certificat de formare: ,, Metode Diagnostice CT si MRI ‘ la loc de lucru îin Sectia Radioimagistică, Clinica Euromed, or Furth , Germania.
 • 1998: Certificat de formare, metode diagnostice CT, Centrul Republican de Diagnosticare medicală, al Ministerului Sanătatii RM, or Chișinău.
 • 1994: Cursuri de formare ,, Radiologie imagistică”, ” Universitatea de Stat de medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM
 • 1989: Cursuri de formare ,, Radiologie Pediatrică”,, Academia Medicală Ruseasca de Studii Postuniversitare, Moscova, Rusia.
 • 1987: Cursuri de formare ,, Radiodiagnosticul maladiilor la copii”, Academia Medicala Ruseasca de Studii Postuniversitare, Moscova, Rusia.
 • 1987: Cursuri de formare ,, Investigatii angiografice la copii cu patologie chirurgicală”, Institultul de Stat de Medicină N 2 ,Moscova ,,N.I. Pirogov”, Centrul Chirurgie Pediatrică, Anesteziologie si Reanimație, Moscova, Rusia.
Joi, 15 Martie 2018 00:00

Bilan Svetlana

Scris de

Bilan Svetlana
Medic Imagist cu competență
în Ecografia vasculară


Studii:

 • 1990-1991: Studii postuniversitare: internatura pe specialitate medic internist, spitalul clinic orasenesc Nr. 3, Chişinău, Republica Moldova 
 • 1983-1989: Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chişinău, Republica Moldova 

 

Experienta profesionala:

 • 2017 - prezent: medic sonografist, Centrul medical "Excellence", Chişinău, Republica Moldova
 • 1992 - 2017: medic in diagnostic functional, Institutul de Neurologie si Neurochirurgie, Chişinău, Republica Moldova
 • 1991 - 1992: medic in diagnostic functional, Institutul de Oncologie, Chişinău, Republica Moldova

 

Formare continua:

 • 2018: ”Glanda tiroida si glandele mamare”, curs de formare continua, Chişinău, Republica Moldova
 • 2017: „Diagnosticul ultrasonor complex”- curs de recalificare profesionala, Kazan, Rusia
 • 2014: „Diagnosticul ultrasonor in angiologie”, curs de calificare profesionala, Moscova, Rusia
 • 2014: „Epileptologia clinica”, curs de formare continua, Chişinău, Republica Moldova
 • 2013: „Metodele de investigatii in patologia sistemului nervos”, curs de formare continua, Chişinău, Republica Moldova
 • 2012: „Dopplerografie”, training, Kiev, Ukraina
 • 2008: „Neurologie generala” curs de formare continua, Chişinău, Republica Moldova
 • 2006: „ Diagnostic ultrasonor complex al sistemului vascular ”, curs de calificare profesionala, Moscova, Rusia
 • 2002: „Patologia vasculara cerebrala”, curs de formare continua, Chişinău, Republica Moldova
 • 1998: Certificat de participare la conferinţa “Ангиодоп-98 “, Moscova, Rusia
 • 1997: „Diagnostic ultrasonor al bolilor cerebrovasculare”-curs de calificare profesionala, Moscova, Rusia
 • 1996: „Neurosonologie”, curs de calificare profesionala, Iasi, Romania
 • 1994: „Neurologie”, curs de recalificare profesionala, Chişinău, Republica Moldova
 • 1992: „Probleme actuale in electrofiziologia clinica”, curs de calificare profesionala, Chişinău, Republica Moldova
 • 1992: „Electroencefalografia clinica”, curs de calificare profesionala, Moscova, Rusia
Image