+373 (22) 288 622+373 68 311 330

Despre noi

Centrul Medical “EXCELLENCE”

Centrul Medical “EXCELLENCE” este o instituție multifuncțională de diagnostic, asistență medicală primară şi specializată. Oferim clienților noştri servicii medicale complete, la un înalt standard calitativ folosind cel mai performant utilaj medical de diagnostic şi laborator. Integrarea parțială a Centrului Medical în sistemul asigurărilor de sănătate existent în Republica Moldova ne permite să oferim toate facilitățile aferente statutului de contribuabil la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Centrul Medical “EXCELLENCE" vine în întampinarea necesităților moderne de diagnostic rapid şi eficient, oferind evaluări de performanță înaltă şi asigurând servicii medicale la standarde europene, prestate de personal medical competent.

[accordion]
[acc_item title="Asistența medicală în CM “EXCELLENCE”"]Asistența medicală în CM “EXCELLENCE” acoperă peste 12 specialități medicale, 9 explorări paraclinice şi peste 300 tipuri de analize de laborator. Misiunea noastră este de a oferi servicii care să răspundă la cele mai exigente cerințe medicale de profesionalism, siguranță şi confort. In opinia noastră, medicina modernă presupune şi o schimbare a mentalității pacienților despre propria sănătate, o schimbare a atitudinii in relația medic-pacient şi realizarea unui climat propice comunicării permanente în beneficiul pacienților.[/acc_item]
[acc_item title="Misiunea noastră"]
Sănătatea este valoarea supremă, misiunea noastră fiind de a răspunde excelent nevoilor dumneavoastră, având ca suport unii din cei mai buni specialiști și tehnologie medicală de ultimă generație.
[/acc_item]
[acc_item title="Valori"]
Valorile în care credem sunt respectul și responsabilitatea, calitatea și siguranța, integritatea și inovatia. Ne respectam PACIENȚII și partenerii de afaceri, avem grijă de nevoile acestora și tratam cu mare atenție pe fiecare în parte. Acordăm autonomie și putere de decizie angajaților noștri, dezvoltând spirit de echipă și flexibilitate în toate activitățile. Credem că siguranța și calitatea actului medical reprezintă mai mult un efort permanent decit o destinație. Pentru acest fapt ne unim forțele într-o echipă a cărei pasiune pentru sănătate nu se epuizează niciodată. În ceea ce privește integritatea, credința noastră se leagă de corectitudinea actului medical. Acționăm în conformitate cu cele mai ridicate standarde atît la nivel profesional cît și la nivel tehnologic pentru a răspunde cerințelor dumeavoastră. Îmbrățisăm inovația și căutăm în permanență căi mai bune de a satisface nevoile pacienților. Și pentru că aceste nevoi sunt în permanentă schimbare, depunem toate eforturile pentru a susține acest ritm.
[/acc_item]
[acc_item title="Viziune"]
Ne-am propus să devenim un etalon al calității și siguranței actului medical. Credem în specialiștii noștri ca fiind cei mai importanți parteneri și avem certitudinea ca împreună vom reuși să promovăm un nou comportament, axat mai mult pe prevenție decât pe tratament. În acest scop ne dedicăm toate resursele pentru a vă oferi asistență medicală la cel mai înalt nivel.
[/acc_item]
[acc_item title="Politica Managerială Referitoare la Calitate"]

CALITATEA este parte componentă a culturii organizaţionale si este responsabilitatea tuturor angajaţilor
ÎM EXCELLENCE SRL este un Centrul Medical privat care oferă servicii medicale de calitate in multiple specialităţi, intr-un ambiant de excepţie racordat la standarde internaţionale.

Misiunea ÎM EXCELLENCE SRL constă în prestarea serviciilor medicale de înaltă performanţă acoperind astfel toate nevoile de diagnostic şi tratament medical al pacienţilor.

Priorităţile de bază pentru atingerea prezentei politici sunt:

  • Satisfacţia pacienţilor;
  • Maximizarea eficienţei activităţilor interne;
  • Calitatea serviciilor medicale să nu fie un rezultat întâmplător ci unul obţinut prin perseverenţă, competenţă şi pasiune.

Prin politica noastră de îmbunătăţire continua a serviciilor furnizate, dorim sa satisfacem cerinţele si aşteptările – exprimate sau nu – ale tuturor clienţilor noştri, cerinţe impuse prin prevederile legale si de reglementare, să ne creştem cota de piaţă si, prin mai buna gestionare a resurselor, sa ajungem sa ne situam pe poziţii mai bune in raport cu concurenţa. Pentru aceasta, stabilim următoarele obiective:

  • asigurarea unui nivel de competenţă adecvat perfect necesitatilor noastre, prin recrutări pertinente si prin întreţinerea si extinderea cunoştinţelor personalului centrului;
  • asigurarea cu dispozitivele medicale la nivelul progresului actual, care sa îmbunătăţească diagnosticul medical, dar cu o preocupare permanenta vizând rentabilitatea;
  • dezvoltarea resurselor, motivarea pro-calitate a personalului, instruirea si certificarea acestuia;
  • buna comunicare pe verticala si pe orizontala pentru cunoaşterea si înţelegerea de către angajaţii organizaţiei, dar si de clienţi, a politicii si obiectivelor calităţii
  • analiza periodica a obiectivelor si adecvarea lor continua la cerinţele apărute, ca o preocupare permanenta a colectivului organizaţiei.

Condiţia de bază ca aceste obiective să devină realitate, este respectarea prevederilor Sistemului de Management al Calităţii implementat în cadrul Centrului Medical ÎM EXCELLENCE SRL, conform standardului ISO 9001:2015 si imbunatatirea continua a eficacităţii acestuia.

Relaţiile dintre organizaţie, pacienţi si partenerii săi de afaceri au la baza promptitudinea, flexibilitatea, competenta si corectitudinea, dublate de respect si câştig reciproc.

In acest sens, conducerea ÎM EXCELLENCE SRL îşi asumă angajamentul să pună in aplicare aceasta politică, sa pună la dispoziţie resursele materiale, informaţionale si financiare, după posibilităţi, să facă cunoscute cerinţele clienţilor/pacienţilor întregului personal, sa mobilizeze întreg personalul organizatei, prin exemplul personal, in vederea atingerii obiectivelor propuse.

Data: 30.07.2018 

Administratorul ÎM EXCELENCE SRL Maria MOROZOV

[/acc_item]
[acc_item title="Organigrama"][/acc_item][/accordion]

 

Informații Adiționale

Image